Vi har börjat arbeta om hösten och med svampar. Vi arbetar på ett undersökande arbetssätt där vi lär av och med varandra. Vi undersöker skogens svampar och letar i information i böcker. Under vårt arbete jobbar vi med målen:

* årstidsväxlinga i naturen

* växters livscykel

* växter i närmiljön

* samarbete och samtal

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg