Åk 3 börjar bli färdiga med sina slöjdträd. Eleverna i klassen har valt en egen gren/kvist som de har smyckat på olika sätt på textilslöjden. På träslöjden har de gjort en fot till ”Trädet”. Vi har övat slöjdbegrepp och testat olika tekniker som att mäta, använda vinkelhake, såga, slipa och borra.

 

 

Utifrån LGR 11 behandlar vi dessa centrala innehåll i detta arbete:

* Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
* Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
* Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel sågning och borrning


Prenumerera på nya blogginlägg