I skogen mötte vi idag Häxan, Trollet, Jätten, Tomten, Älvan och Skogsrået.

 

Hos häxan fick de vuxna smaka en förtrollad dryck. De förvandlades då till grodor. För att få bort förtrollningen så fick vi göra olika trollformler.

 

Hos häxan arbetade vi med ämnet svenska med syftet:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Arbetsområdets centrala innehåll:

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap oxh om olika kulturens strävan att förstå xh förklara fenomen i naturen. 


Prenumerera på nya blogginlägg