Elever och lärare i klass 2 och 3 på Lillkyrkaskolan kommer tillsammans att driva den här bloggen. Bloggen kommer användas till att skriva om elevernas arbeten, reflektioner och tillvägagångssätt i de olika ämnena. Vi kommer synliggöra hur vi lär i ett sammanhang och där vi tillsammans lär av varandra för högre måluppfyllelse.

Upphovsrätt:

Bilder och videor som vi lägger upp på bloggen är av oss och har godkänts skriftligt av våra vårdnadshavare. Skulle vi använda oss av andras bilder, videos eller dokument frågar vi upphovsmännen om lov att få använda deras material. Vill du använda vårat material vill vi att du hänvisar till vår blogg.