Alla elever fick skriva en berättelse om kapten Sjöberg. Vi läste sedan berättelserna högt tillsammans och såg hela berättelsen på smartboarden. Vi diskuterade innehållet i texterna och gav texten stjärnor och en önskan. Det blev intressanta textsamtal och förhoppning en hjälp i elevernas framtida skrivande.

 

Roligt och spännande tyckte årkurs 3.


Prenumerera på nya blogginlägg