Vi lär tillsammans

Vi lär där vi är – i ett sammanhang – för högre måluppfyllelse

Kategori: Svenska (Sida 1 av 3)

Tvåorna skriver berättelser på dator

Tvåorna har i par fått skriva berättelser på datorn och arbetar då med följande kunskapsmål i SV:

  • Eleven kan skriva enkla texter på dator.
  • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Boktips

Treorna läser böcker hemma och gör bokrecensioner. Här presenterar vi det vi har läst och ger varandra boktips.


Prenumerera på nya blogginlägg

Pizzabak

Vi i trean har haft i läxa att baka en pizza. Vi fick med oss ett recept hem som vi skulle följa samt en inköpslista. Vi har arbetat med dessa mål:

* kunna använda information från instruktioner

* överföring av digitala bilder

* muntligt framträdande

”Världens bästa läxa någonsin”

”Det var jätteroligt att baka pizzan och att äta den”

”Det här var kul”

🍕😀🍕

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Boktips

Vi i klass 3 ger varandra boktips med syfte att utöka intresset för våra läsvärldar.

När vi har läst en bok gör vi en bokrecension på den. Sen presenterar vi boken för klassen.

Idag har vi presenterat dessa böcker.


Prenumerera på nya blogginlägg

Religion

Treorna läser centrala berättelser ur nya testamentet. Vi tränar vårt läsflyt, vår hörförståelse samt vår läsförståelse när vi läser högt för varandra.Prenumerera på nya blogginlägg

Tvåornas arbete med tomtesagor

En längre tid har tvåorna arbetat med att skriva tomtesagor i par. Vi övar kunskapsmålen i svenska; att kunna skriva en berättelse med tydlig början, handling och slut, skriva meningar med stor bokstav och punkt, samt att skriva med tydlig handstil. SO- målet att kunna samarbeta övas också hela tiden, liksom mål i bildämnet.

Början till sagan var ett tomte-berättaransikte i vilket man skrev vem sagan handlar om, i vilken miljö den utspelar sig, problem som dyker upp och hela berättelsen i korta drag.

Sen fortsatte arbetet med att göra sidorna till boken. Det ska vara både illustrationer och text på varje sida.

När sagan blivit klar var det dags att öva att läsa upp den. Man fick läsa för några klasskamrater och för fröknarna så man blev riktigt säker. Här syns alla sagor.

Till slut var det dags att gå till Linden och läsa sagorna för förskolebarnen. Lite nervöst och pirrigt, men alla klarade uppgiften superbra.

Nu hänger alla sagor i långa korridoren utanför slöjdsalarna.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kamratbedömning av våra egna texter.

Alla elever fick skriva en berättelse om kapten Sjöberg. Vi läste sedan berättelserna högt tillsammans och såg hela berättelsen på smartboarden. Vi diskuterade innehållet i texterna och gav texten stjärnor och en önskan. Det blev intressanta textsamtal och förhoppning en hjälp i elevernas framtida skrivande.

 

Roligt och spännande tyckte årkurs 3.


Prenumerera på nya blogginlägg

Treornas adventskalender med dikter

Vi har påbörjat ett svenskaarbete med att skriva dikter. Varje dag öppnar vi en ny dikt i vår adventskalender, övar skriva den och ritar en bild som visar innehållet eller en känsla i dikten. Vi ska även under arbetets gång få skriva egna dikter.


Prenumerera på nya blogginlägg

Bild årskurs 3

På vår bildlektion gjorde vi spratteltomtar, en rolig teknisk konstruktion. Under detta arbete tränar vi vår finmotoriska förmåga genom att rita, klippa och genom att sätta ihop tomten på rätt sätt. Vi övar därmed att läsa instruktioner.


Prenumerera på nya blogginlägg

Arbete med olika yrken årskurs 3

Vi har nu avslutat vårt arbete med yrken. Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv,
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Inledningsvis tog vi reda på vilka yrken som finns och varför man jobbar.

Vi har haft fler föräldrabesök. En djursjukvårdare och en projektledare.

Vi har också sammanfattat de olika yrkena efter besöken.

Vi har också skrivit om våra drömyrken samt gjort en muntlig presentation.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sida 1 av 3

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén