Vi lär tillsammans

Vi lär där vi är – i ett sammanhang – för högre måluppfyllelse

Författare: Maria Härnered (Sida 1 av 8)

Treorna är ute och jagar ord till våra ordklasser


Prenumerera på nya blogginlägg

Sagostigen- vi möter övernaturliga väsen i skogen

I skogen mötte vi idag Häxan, Trollet, Jätten, Tomten, Älvan och Skogsrået.

 

Hos häxan fick de vuxna smaka en förtrollad dryck. De förvandlades då till grodor. För att få bort förtrollningen så fick vi göra olika trollformler.

 

Hos häxan arbetade vi med ämnet svenska med syftet:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Arbetsområdets centrala innehåll:

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap oxh om olika kulturens strävan att förstå xh förklara fenomen i naturen. 


Prenumerera på nya blogginlägg

Engelsktalande länder

Idag läser och skriver treorna faktatexter om Storbritanniens länder.


Prenumerera på nya blogginlägg

Nordisk mytologi

Vi i trean arbetar med olika naturväsen, dvs myter som handlar om naturen och människan. Vi arbetar med berättelser för att förstå och kunna förklara olika fenomen i naturen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Bildöverföring

Idag har treorna arbetat med bildöverföring. Vi var ute i det vackra vårvädret och tog massa fina bilder. Vi la sedan in bilder som bakgrundsbilder på vår IPad.


Prenumerera på nya blogginlägg

Treorna arbetar med samarbete och skapande av serier

Idag har treorna fått göra gemensamma serier. En person började med serien och efter tio minuter skickade vi dessa vidare till nästa person som fick fortsätta på serien under ytterligare tio minuter.  Fyra personer hjälptes åt med en serie under tio minuter vardera. Vi har övat samarbete, att arbeta under tidspress och att fortsätta med något som någon annan har påbörjat. Vi presenterade sedan dessa för varandra genom ett vernissagemingel.

Det var lite svårt och lite stressande men en mycket rolig uppgift.


Prenumerera på nya blogginlägg

Treorna har skrivit och ritat serier


Prenumerera på nya blogginlägg

Berättande texter i klass 3

Vi skriver berättande texter på IPad. Vi övar på att ha en inledning med person- och miljöbeskrivning, ett problem, en lösning på problemet och ett avslut som knyter ihop hela berättelsen. Vi övar också på att redigera våra egna texter.


Prenumerera på nya blogginlägg

Påskbingo

Hög aktivitet i treornas klassrum.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Treorna dramatiserar Livets utveckling

Vi arbetar med tidslinjen, från Big Bang fram till dinosaurier.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sida 1 av 8

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén