Vi har haft besök av en förälder som har visat hur det är att arbeta som sjuksköterska. Spännande att få veta hur en sjuksköterskas olika arbetsuppgifter ser ut. Vi fick också information om likheter och olikheter länder emellan när man arbetar som sjuksköterska.

Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra
länder


Prenumerera på nya blogginlägg