Vi har skrivit sagor där vi har övat på att ha en inledning med person- och miljöbeskrivning, en händelse med ett problem, en lösning på problemet samt ett avslut. Vi har också övat på att stava ord, ha mellanrum mellan orden, att skriva med läslig handstil och att använda stor bokstav och punkt samt andra skiljetecken.

Här läser vi upp våra sagor. Vi övar vår läshastighetsförmåga och att läsa lagom fort så att den som lyssnar ska hinna följa med i handlingen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg