I matsalen har vi satt upp detta mästerverk som vi på Klubben gjort! Vi har tillsammans med barnen diskuterat demokrati och rätten till att vara precis som man är. 🌸🌺🌼🎨👣

Skolans mål är att varje elev

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

• respekterar andra människors egenvärde,

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen


Prenumerera på nya blogginlägg